De buurtbrief: "EEN BLOK BEWONERS voor de Javastraat"

Beste buurtbewoners,

Vandaag bezetten wij de panden Javastraat 77,79, 81 en 83 eigendom van woningcorporatie Ymere, om aandacht te vragen voor een écht sociaal stedelijk woonbeleid.

De Javastraat is het boegbeeld van grootscheepse speculatie. Met veel enthousiasme wordt de betaalbare huursector gesplitst en uitverkocht. Soms worden uitkoopsommen aangewend om huurders tot vertrek te bewegen, maar meestal wordt gebruik gemaakt van juridische en fysieke intimidatie. Op deze manier zijn vrijwel alle huurders uit de Javastraat weggepest en vervangen door meer welvarende bewoners.

In korte tijd lijkt de Javastraat opgeknapt.Het stadsdeel echter investeert voornamelijk in het opleuken van het buurtaanzicht. Het gevoel van veiligheid zou hierdoor moeten toenemen. Achter de mooi opgeknapte voordeuren is het echte onderhoud vaak nog ver te zoeken. De groep eigenaren en corporaties, waaronder Ymere, zorgt ervoor dat de Javastraat van haar karakter en buurtcohesie wordt beroofd.

Inmiddels staat de Javastraat als spil van de levendige volksbuurt stevig onder druk. Bewoners en winkeliers worden steeds vaker weggetreiterd doordat er al jaren geen onderhoud meer wordt uitgevoerd. Sommigen zien zich genoodzaakt te vertrekken omdat er bijvoorbeeld gaten in het dak zijn of de kozijnen wegrotten, om hun pand na vertrek doorverkocht en gerenoveerd te zien worden.

Ymere heeft zich op de Javastraat ingelaten met dit soort speculantenpraktijken, en wel bij deze panden. Een woninbouwcorporatie moet geen panden kopen van speculanten, maar zich bezig houden met het verhuren van woningen en haar bewoners.

In dit blok boven en naast de Zeeman komen geen van de oorspronkelijke bewoners of winkeliers terug. Dat is een keuze van Ymere. De bewoners hebben geen keuze, die worden door veranderingen in de wetgeving geconfronteerd met hoge huurprijzen of verbannen naar de randen van de stad.

Onder de naam “één blok stad" worden alleen de vermogende nieuwkomers aangesproken. De huizen zullen in de plannen van Ymere als casco worden verkocht aan particulieren. Een structurele oplossing voor de woningmarkt wordt nergens meer nagestreefd. Er zijn immers nog altijd lange wachtlijsten met mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven en daarmee afhankelijk zijn van sociale huur. Tegelijkertijd worden volop huizen aan de sociale woningbouw onttrokken. Daarom vinden wij het genoeg: iedereen moet kunnen wonen: dit pand is nu bezet.

Aanstaande dinsdag worden er weer tal van gekraakte woningbouwcorporatiepanden van hun bewoners beroofd, terwijl een groot deel van de huizen die afgelopen jaar ontruimd werden nog steeds leeg staat!

Wij hopen van harte dat jullie ons steunen met onze actie en staan jullie graag te woord als er vragen of opmerkingen zijn.

De bezetters van “Eén blok stad”


In de lift: een kritisch perspectief op de gentrificatie van de Amsterdamse Indische buurt'

Het boekje; ‘In de lift: een kritisch perspectief op de gentrificatie van de Amsterdamse Indische buurt’ vertelt aan de hand van vier voorbeelden over de gevolgen van het stadsdeelbeleid in deze buurt om ‘veryupping’ aan te moedigen en te faciliteren.

Jarenlang achterstallig onderhoud door woningcorporaties, dubieuze tijdelijke contracten, stadsdeelambtenaren en vastgoedspeculanten die proberen huurders te verjagen en de terugkeer van elders uitgekochte vastgoedbazen.

Het stuk eindigt met de vraag: kiest het nieuwe stadsdeel Oost voor de bewoners van de Indische buurt, of gaat zij verder met dit regressieve beleid? 'In de lift: een kritisch perspectief op de gentrificatie van de Amsterdamse Indische buurt' (pdf)


De Javastraat in de uitverkoop

  

van Huurdersvereniging Oost.


‘Amsterdam-Oost wordt veel te poenig’

http://www.hva.nl/toekomstkrant/toekomst_nieuws/amsterdam-oost-wordt-veel-te-poenig/
Indische Buurt Stadssocioloog Henry Datema waarschuwt voor te veel enthousiasme over opgeknapte wijk

AMSTERDAM – Het Franse luxemerk Chanel en mannenmodezaak Oger openen volgende maand een vestiging in de Javastraat in Amsterdam-Oost. De wijk slaat door in poenigheid, aldus stadssocioloog Henry Datema.

Met deze nieuwe zaken erbij hebben sinds begin december vijf winkels in het duurdere segment een vestiging in de winkelstraat in de Indische Buurt geopend. Het heeft Oost de bijnaam ‘klein Milaan’ opgeleverd.

“De komst van Goods, Miss Jones, Flight en straks dus ook Chanel en Oger is een opsteker voor de wijk,” zei stadsdeelvoorzitter Hadassah Feiters gisteren op het openingsfeest van Goods. De herinrichting van de Javastraat is bijna afgerond.

“Twintig jaar geleden noemden we deze buurt nog kans arm. Er waren toen veel meer gesubsidieerde woningen dan huur- en koopwoningen. Die zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en gekocht door koopkrachtige mensen. Dat trekt andere winkels en bedrijven naar de wijk.”

Hanze Tielema (40) is op haar hakken van Louboutin naar de receptie van Goods gekomen om bekende Nederlanders te bekijken. De tweejarige chihuahua Tintin dartelt achter haar aan.

Tielema en haar man bezitten een riante bovenwoning aan de Riouwstraat. “Fantastisch om te zien wat voor groei deze wijk de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt. Alle panden zijn gerenoveerd en op elke straathoek vind je een chic restaurant. Heerlijk. Nee, wij koken nooit zelf.”

Stadssocioloog Henry Datema waarschuwt voor te veel enthousiasme over het nieuwe Oost. “De verandering van de Indische Buurt trekt een ander publiek: mensen met veel geld. Dat lijkt misschien goed voor de stad, maar heeft uiteindelijk een negatieve uitwerking. Er ontstaat een homogeen gezelschap. Kunstenaars en startende ondernemers die een buurt in ontwikkeling houden, zie je hier amper. Het is veel te poenig.”

Datema wijst erop dat de huidige populariteit van Oost daardoor zo weer kan omslaan. “Buurten moeten hun vernieuwing constant bewaken. Als de saaiheid toeslaat, eindigen ze als een soort Hollywood. Een levendige stad heeft anarchie nodig. Krasjes. Willekeur. Dit land raakt al zo vol gepland.”

Om de buurt prettig en leefbaar te houden, is de instroom van jonge mensen en nieuwe creatievelingen volgens Datema belangrijk, net als een grote culturele diversiteit. Hij ziet een grote rol weggelegd voor het Science Park, net voorbij de Ringdijk, bij het aantrekken van jonge mensen.

Tielema tikt met haar goudkleurige kunstnagels tegen een gratis glas champagne. De geboren Amsterdamse is niet van plan ooit uit Oost te vertrekken, maar als het aan Datema ligt pakt zij binnen vijf jaar haar biezen: “Het mag hier niet worden alsof je in een glossy rondloopt. Daar zullen mensen zich uiteindelijk van afkeren. We zullen bijna weer verlangen naar de viezigheid van weleer.”

Tielema denkt daar toch echt anders over. “Leven als in een nummer van Grazia of Elle is een stuk fijner dan die overvallen en straatroven van tien jaar geleden. Liever een klein Milaan in Amsterdam dan een klein Bagdad.”


Minister Donner knijpt de stad af voor mensen met lage inkomens. Ook mensen met een lager inkomen moeten in buurten kunnen wonen waar ze graag willen wonen.


http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/3057941/2011/11/30/Huur-niet-altijd-hoger.dhtml

Vrees voor forse afname goedkope huurwoningen

http://www.oost.amsterdam.nl/publish/pages/413988/2011-12-01-nummer-42.pdf

Voor nieuwe huurders is de kans om in Oost een passende, goedkope huurwoning te vinden erg klein. Het totale aantal corporatiewoningen met een maximale huur tot € 652,52 (de liberalisatiegrens) in Oost neemt af met bijna 7.000 woningen, tot 21.000. Als de komende jaren na elke verhuizing de extra donnerpunten worden doorberekend, kan dat bij corporatiewoningen betekenen dat het aantal afneemt van bijna 11.400 naar iets meer dan 3.400 woningen


Alarm huurmarkt Oost

Stadsdeelbestuurder Thijs Reuten (PvdA) luidt alarm over huurmarkt Oost in het parool: het aantal sociale huurwoningen in het goedkoopste segment daalt van veertienduizend naar minder dan vierduizend. De kans op een passende woning voor de groep die hierop is aangewezen, wordt in de particuliere sector 'praktisch nihil' http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/3051445/2011/11/26/Alarm-over-huurmarkt.dhtml