Lokale Kerkparochie

De eerste stappen zijn om de lokale kerkparochie aan te schrijven. Deze moet uw richten naar de kerkparochie in uw gemeente. Volgens diverse mensen van de website kassa.nl reageert men nauwelijks op e-mail. Dus, ouderwets met dode bomen schuiven.

Op de website churchatwork.nl kan je de lokale kerkparochie vinden met de correcte adressen. De kerken maken er een sport van om de uitschrijvingen zo lastig en heftig mogelijk te maken en is zeker niet vies van geestelijke manipulatie en schuldgevoel:

Pastoor F.M. As van de Michael parochie te Sint-Michielsgestel:
U kunt nu geen enkel sacrament meer ontvangen, waarin Christus u tegemoet wil komen. U kunt geen kerkelijke uitvaart meer krijgen. U wijst Christus en Zijn kerk af.

Ik ben bang dat u uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt en de toegang tot het eeuwig leven en de verrijzenis hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u in de eeuwige vergetelheid, waar niemand u ooit nog zal missen. Ik kan u alleen maar het advies geven u te bekeren tot Jezus Christus om tot Leven te komen. Met pijn over het onheil, dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de kerk van u afscheid.

Een voorbeeldbrief  kan gevonden worden op stapuitdekerk.nl